Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych odbyła się 25 maja 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.
Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI
Konferencję otworzył wykład Gościa Honorowego:

Dr hab. Mirosława Chwil – Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, która zaprezentowała temat pt. „Rośliny trujące w ogrodzie”.
Podczas Konferencji mieliśmy okazję pochylić się nad istotną rolą roślin w naukach medycznych i przyrodniczych. Zaprezentowane tematy podczas wystąpień ustnych i posterów naukowych, rzuciły nowe światło na sposoby wykorzystania rośliny w wielu dziedzinach nauki. Konferencja zgromadziła 20 reprezentantów 9 jednostek naukowych z całego kraju. Uczestnikami Wydarzenia byli przede wszystkim przedstawiciele nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr n. farm. Anna Biernasiuk Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Ewa Rojczyk Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr n. farm. Anna Serefko Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Marcin Domaciuk Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr inż Anna Kiełtyka-Dadasiewicz Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Aleksandra Seta-Koselska Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Wydział Biotechnologii i nauk o środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:

• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
• Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego
• Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:

• Biotechnologia.pl
• DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt
• Medinwestycje.pl
• Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Organizatorem konferencji była:

• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL