Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

24 maja 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących 32 jednostki naukowe z całej Polski. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele portali internetowych.

Konferencję rozpoczął Gość Honorowy, dr hab. Sławomir Dresler, prof. UMCS (Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), wykładem plenarnym pt.: „Paradoks roślinnych trucizn”.
Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy poruszali tematy związane z praktycznym zastosowaniem roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji czy biotechnologii. Prelegenci przedstawili również znaczący udział związków roślinnych w kosmetologii oraz medycynie estetycznej.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• dr hab. Sławomir Dresler, prof. UMCS, Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Marcin Domaciuk, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• dr n. farm. Joanna Sajkowska-Kozielewicz, Zakład Chemii Fizycznej, Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
• dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
• Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy Medinwestycje.pl.