Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych odbyła się 19 maja 2023 roku.

Podczas Konferencji zaprezentowano wiele interesujących prac, dotyczących zastosowania roślin w różnych dziedzinach nauki, w tym medycynie, farmacji, kosmetologii czy biotechnologii. Wśród prelegentów byli specjaliści, naukowcy, a także studenci i doktoranci, zainteresowani interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji. Wydarzenie rozpoczęto od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. inż. Ewy Hanus-Fajerskiej, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), dr hab. Marzeny Popielarskiej-Koniecznej, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. dr hab. n. farm. Renaty Nowak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Konferencja pozwoliła na prezentację najnowszych badań z zakresu zastosowania roślin w różnych dziedzinach nauki, a uczestnicy mieli okazję do przedstawienia swoich badań naukowych w formie wystąpienia ustnego.

Goście Honorowi:

dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK, Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Czy liana rosnąca pod okapem drzew może tolerować suszę?

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: Owoce i nasiona mini-kiwi (Actinidia arguta) jako cenne uzupełnienie diety oraz materiał do badań podstawowych i aplikacyjnych

prof. dr hab. n. farm. Renata Nowak, Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Poszukiwania nowych źródeł naturalnych substancji bioaktywnych

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK, Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. n. farm. Renata Nowak, Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Richert, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Łukasz Wojtyla, Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Patronat Honorowy:

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy  (IUNG-PIB)

- Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego

- Polskie Towarzystwo Botaniczne

Organizatorem Wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.