Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” odbyła się w formie hybrydowej 27 maja 2022 roku. Wydarzenie zgromadziło ponad 35 osób z różnych obszarów nauk przyrodniczych, farmaceutycznych i medycznych.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. Marty Libik-Koniecznej (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN) oraz prof. dr hab. Iwony Ciereszko (Uniwersytet w Białymstoku). Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy uczestnikami, a także do nawiązania cennych i wartościowych relacji.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. Marta Libik-Konieczny, Zakład Biologii Stresu, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN

Tytuł wystąpienia: Kultury korzeni włośnikowatych i ich wykorzystanie w badaniach podstawowych i aplikacyjnych

prof. dr hab. Iwona Ciereszko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Mechanizmy odpowiedzi roślin na deficyt fosforanów w glebie

Komitet Naukowy:

• prof. dr hab. Iwona Ciereszko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

• dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

• dr hab. Marta Libik-Konieczny, Zakład Biologii Stresu, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN

• dr hab. inż. Paulina Nowicka, prof. uczelni, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

• dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.