Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” była zaplanowana na 22 maja 2020 roku, jednak ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju została przełożona na 5 września 2020 roku. Konferencja odbyła się online na platformie MyOwnConference. W Konferencji wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję rozpoczął Gość Honorowy, dr Katarzyna Rubinowska (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), wykładem plenarnym pt.: „Poliaminy – regulatory wzrostu o wielu możliwościach”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas Konferencji mieliśmy okazję pochylić się nad istotną rolą roślin w naukach medycznych i przyrodniczych. Zaprezentowane tematy podczas wystąpień ustnych oraz posterów naukowych rzuciły nowe światło na sposoby wykorzystania rośliny w wielu dziedzinach nauki m.in. w profilaktyce zdrowotnej, farmacji czy kosmetologii

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Katarzyna Rubinowska, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. farm. Joanna Sajkowska-Kozielewicz, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Patronat Medialny:

Portal internetowy biotechnologia.pl,
TV Student.