Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” odbyła się online 28 maja 2021 roku. W Konferencji wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

W gronie prelegentów znalazło się wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki m.in. medycyny, farmacji, kosmetologii czy biotechnologii. Ze względu na pandemię COVID-19 Konferencja odbyła się w formie online. Wykłady inauguracyjne wygłosiły: dr hab. Dorota Tchórzewska, prof. UMCS, która zaprezentowała temat pt.: „Allium sativum L. (czosnek) jako przykład nieograniczonego potencjału roślin” oraz dr hab. n. farm. Katarzyna Szewczyk, prof. UM, która przedstawiła pracę pt. „Rośliny w leczeniu łojotokowych chorób skóry”. Po wystąpieniach Gości Honorowych nastąpiła sesja plenarna wystąpień ustnych oraz sesja posterowa, w których uczestnicy przedstawili wyniki swoich badań.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. n. farm. Katarzyna Szewczyk, prof. UM, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Agnieszka Szopa, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Dorota Tchórzewska, prof. UMCS, Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr n. med. Marta Łuczyk, Zakład Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN


Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Patronat Medialny:

Portal internetowy biotechnologia.pl,
TV Student,
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”.